Về 2CE Nail Beauty

2CE NAIL BEAUTY Địa chỉ:0.06 lô B1. Chung cư Bông Sao, Phường 5,Quận 8, TP HCM. Điện thoại: 0906 622 690 & 0797 049 789 Email: 2cenailbeauty@gmail.com Fanpage: https://www.facebook.com/2cenailbeauty/ Giờ mở cửa: 09:00 – 19:00

2CE NAIL BEAUTY

Địa chỉ:0.06 lô B1. Chung cư Bông Sao, Phường 5,Quận 8, TP HCM.
Điện thoại: 0906 622 690 & 0797 049 789
Email: 2cenailbeauty@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/2cenailbeauty/
Giờ mở cửa: 09:00 – 19:00